Κύπρος

Γραφείο Λευκωσίας

Τοποθεσία

Λευκωσίας 22
2018 Λευκωσία

Ωρες λειτουργίας

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Σάββατο – Κυριακή: Κλειστό

Εκπτώσεις & Παραγγελία ερωτημάτων

+357 22 321 645
support@lyda-trade.com

Ελλάδα

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία

Makedonias 6
55135 Θεσσαλονίκη

Ωρες λειτουργίας

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Σάββατο – Κυριακή: Κλειστό

Εκπτώσεις & Παραγγελία ερωτημάτων

+30 6932 364 260
support@lyda-trade.com

Ρουμανία

Γραφείο Βουκουρεστίου

Τοποθεσία

Splaiul Unirii 9d

077160 Βουκουρέστι

Ωρες λειτουργίας

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Σάββατο – Κυριακή: Κλειστό

Εκπτώσεις & Παραγγελία ερωτημάτων

+40 743 146 398
support@lyda-trade.com