Τα μεταλλικά προφίλ ξηράς δόμησης είναι κατασκευασμένα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραχθούν σε ειδικές διαστάσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Στρωτήρας (UW50, UW75, UW100)
Ορθοστάτης (CW50, CW100, CW100)
Κανάλι (CD)
Οδηγός (UD)